Strony: 12z 2
Rozbudowa sieci wodociągowej

W ramach zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Stróże, Biała Niżna, Siołkowa Zagórze, Gmina Grybów” trwają prace związane z budową sieci wodociągowej.

Z placu budowy

Trwa realizacja inwestycji "Budowa sieci wodociągowej, hydroforni, zbiornika na wodę oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Florynka"

Strony: 12z 2


 

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie

  

33-300 Grybów  Jakubowskiego 33

tel: 18 448-42-43   fax: 18 448 42-44

e-mail: zwik@gmina.grybow.pl

NIP: 734-33-52-498  REGON: 120836004

 

Konto bankowe do wpłat za wodę:

BS Grybów nr konta: 76 8797 0003 0000 0015 0795 0001

 

 

2012.08 POIiŚ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże from WFOŚiGW w Krakowie on Vimeo.

Odwiedzin
Kreator IAP - (C) ZWiK Grybów