Strony: 12z 2
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa

Postęp prac na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa” z dnia 09.05.2018 r.„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa” - rozpoczęcie prac

ROZPOCZĘCIE PRAC: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa” w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I”

Zakończenie prac

Zakończono prace związane z  realizacją zadania pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z hydrofornią w miejscowości Biała Niżna - etap II”


Z placu budowy

Trwa realizacja inwestycji "Budowa sieci wodociągowej, hydroforni, zbiornika na wodę oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Florynka"

Podpisanie umowy

W dniu 25 listopada br Wójt Gminy Grybów Piotr Krok oraz Dyrektor ZWiK Jan Gruca podpisali umowę na realizację inwestycji pn:"Budowa sieci wodociągowej, hydroforni, zbiornika na wodę oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Florynka"

Strony: 12z 2

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie

  

33-300 Grybów  Jakubowskiego 33

tel: 18 448-42-43   fax: 18 448 42-44

e-mail: zwik@gmina.grybow.pl

NIP: 734-33-52-498  REGON: 120836004

 

Konto bankowe do wpłat za wodę:

BS Grybów nr konta: 76 8797 0003 0000 0015 0795 0001

 

 

2012.08 POIiŚ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże from WFOŚiGW w Krakowie on Vimeo.

Odwiedzin
Kreator IAP - (C) ZWiK Grybów